Moja zóna

SEGESTAR s.r.o.

Rákócziho 14, 940 01 Nové Zámky
47007435
2023699579
Nemá
1 zamestnanec
13.02.2013
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-2,69
-151,69
0,12
98,2 %
-8,8 tis. €
-565 %
2020/2019
628 €
-96,9 %
2020/2019
-2,69
-1 507,5 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskSEGESTAR s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

TržbySEGESTAR s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

SkóringSEGESTAR s.r.o.


0,01
0,02
n/a
1,02

Zisk pred zdanenímSEGESTAR s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

EBITDASEGESTAR s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod SEGESTAR s.r.o.


Štatutári SEGESTAR s.r.o.


Spoločníci SEGESTAR s.r.o.


Predmety podnikania SEGESTAR s.r.o.


Kataster SEGESTAR s.r.o.


Skrátené výkazy SEGESTAR s.r.o.