Moja zóna

JLMK, s.r.o.

Dopravná 3, 934 01 Levice
47012561
2023691868
SK2023691868
3-4 zamestnanci
01.02.2013
Nákladná cestná doprava

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,06
0,69
0,79
91,6 %
19,2 tis. €
25,3 %
2020/2019
82,8 tis. €
-10,3 %
2020/2019
0,06
16,9 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskJLMK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

TržbyJLMK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

SkóringJLMK, s.r.o.


5,55
0,08
0,21
0,86

Zisk pred zdanenímJLMK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

EBITDAJLMK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

Koneční uživatelia výhod JLMK, s.r.o.


Štatutári JLMK, s.r.o.


Spoločníci JLMK, s.r.o.


Predmety podnikania JLMK, s.r.o.


Kataster JLMK, s.r.o.


Skrátené výkazy JLMK, s.r.o.