Moja zóna

float s. r. o.

Pluhová 2, 831 03 Bratislava
47013028
2023764270
Nemá
nezistený
23.04.2013
Spracovanie dát

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Ziskfloat s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €

Tržbyfloat s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

Zisk pred zdanenímfloat s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €

EBITDAfloat s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod float s. r. o.


Štatutári float s. r. o.


Spoločníci float s. r. o.


Predmety podnikania float s. r. o.


Kataster float s. r. o.


Skrátené výkazy float s. r. o.