Moja zóna

WELD TECH s.r.o.

SNP 149/60, 916 01 Stará Turá
47062622
2023728476
SK2023728476
1 zamestnanec
21.03.2013
Opracovanie kovov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,44
0,69
2,89
35,8 %
4,09 tis. €
228,7 %
2020/2019
46,5 tis. €
44,3 %
2020/2019
0,44
158,4 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskWELD TECH s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

TržbyWELD TECH s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €

SkóringWELD TECH s.r.o.


1,19
0,64
n/a
2,9

Zisk pred zdanenímWELD TECH s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

EBITDAWELD TECH s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Koneční uživatelia výhod WELD TECH s.r.o.


Štatutári WELD TECH s.r.o.


Spoločníci WELD TECH s.r.o.


Predmety podnikania WELD TECH s.r.o.


Kataster WELD TECH s.r.o.


Skrátené výkazy WELD TECH s.r.o.