Moja zóna

Michal Zápotocký

090 34 Vyšný Hrabovec
47087781
Nemá
nezistený
01.04.2013
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A