Moja zóna

MARTECC k.s.

Hlavná 2/A, 943 01 Štúrovo
47118211
2023822394
SK2023822394
nezistený
20.04.2013
Prieskum trhu,mienky

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,04
1,06
0,14
104 %
-4,1 tis. €
-61,6 %
2015/2014
N/A
-0,04
-115,7 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE