Moja zóna

pharmandi s. r. o.

Partizánska cesta 90, 974 01 Banská Bystrica
47161191
2023773675
SK2023773675
nezistený
16.05.2013
Sprostr.obch.so šp.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,16
-0,16
20,68
1 %
-13,3 tis. €
28,4 %
2020/2019
1,8 tis. €
260 %
2020/2019
-0,16
16,9 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE