Moja zóna

MODUTEC Engineering Services s.r.o.

Družstevná 8, 945 01 Komárno
47166240
2023795521
Nemá
nezistený
22.06.2013
Výroba ost.špec.stroj.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,38
0,71
1,7
47,4 %
10 tis. €
357,7 %
2017/2016
26,5 tis. €
-54,3 %
2017/2016
0,38
544 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE