Moja zóna

Myrta s.r.o.

Pribišova 35, 841 05 Bratislava
47196611
2023840709
SK2023840709
1 zamestnanec
23.08.2013
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,02
0,03
0,94
51,7 %
789 €
119,6 %
2020/2019
26,4 tis. €
57,7 %
2020/2019
0,02
113,3 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskMyrta s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

TržbyMyrta s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

SkóringMyrta s.r.o.


5,05
0,48
0,36
1,43

Zisk pred zdanenímMyrta s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

EBITDAMyrta s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod Myrta s.r.o.


Štatutári Myrta s.r.o.


Spoločníci Myrta s.r.o.


Predmety podnikania Myrta s.r.o.


Kataster Myrta s.r.o.


Skrátené výkazy Myrta s.r.o.