Moja zóna

Freight consulting s. r. o.

Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
47204052
2023820568
SK2023820568
25-49 zamestnancov
15.06.2013
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,02
0,08
0,02
73,9 %
69,8 tis. €
520,7 %
2020/2019
3,84 mil. €
2 %
2020/2019
0,02
468,1 %
2020/2019
960 tis. €
N/A

ZiskFreight consulting s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

TržbyFreight consulting s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €

SkóringFreight consulting s. r. o.


1,75
0,26
0,21
1,05

Zisk pred zdanenímFreight consulting s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

EBITDAFreight consulting s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod Freight consulting s. r. o.


Štatutári Freight consulting s. r. o.


Spoločníci Freight consulting s. r. o.


Predmety podnikania Freight consulting s. r. o.


Kataster Freight consulting s. r. o.


Skrátené výkazy Freight consulting s. r. o.