Moja zóna

Bc. Eva Slezáková - Dobré jasle

Nejedlého 73, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka
47227869
1022717520
Nemá
1 zamestnanec
01.07.2013
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A