Moja zóna

Slovakia Global Company s.r.o.

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
47232820
2023185417
Nemá
nezistený
01.02.2011
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-3,31
0,67
0,15
592,5 %
-1,37 tis. €
N/A
-3,31
N/A
N/A

ZiskSlovakia Global Company s.r.o.


2015
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
-2,5 tis. €

TržbySlovakia Global Company s.r.o.


2015

SkóringSlovakia Global Company s.r.o.


n/a
-4,93
n/a
0,43

Zisk pred zdanenímSlovakia Global Company s.r.o.


2015
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €

EBITDASlovakia Global Company s.r.o.


2015
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €

Koneční uživatelia výhod Slovakia Global Company s.r.o.


Štatutári Slovakia Global Company s.r.o.


Spoločníci Slovakia Global Company s.r.o.


Predmety podnikania Slovakia Global Company s.r.o.


Kataster Slovakia Global Company s.r.o.


Skrátené výkazy Slovakia Global Company s.r.o.