Moja zóna

Slovenská insolvenčná k.s.

Párovská 26, 949 01 Nitra
47234440
2023289785
Nemá
nezistený
03.06.2011
Právne činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,21
0,22
13,09
5,5 %
10,1 tis. €
-42,8 %
2020/2019
14,1 tis. €
-43,4 %
2020/2019
0,21
-54,5 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE