Moja zóna

FOCUS DEVELOPMENT SK, s. r. o.

Osadná 2, 831 03 Bratislava
47248424
2023782838
Nemá
nezistený
18.05.2013
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
-0
3,29
0,1 %
-745 €
-55,2 %
2016/2015
N/A
-0
-55,2 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
600 tis. €
550 tis. €
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE