Moja zóna

GALLÝS s. r. o.

Zámocká 6455/10, 811 01 Bratislava
47251034
Nemá
nezistený
28.09.2013
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod GALLÝS s. r. o.


Štatutári GALLÝS s. r. o.


Spoločníci GALLÝS s. r. o.


Predmety podnikania GALLÝS s. r. o.


Kataster GALLÝS s. r. o.


Skrátené výkazy GALLÝS s. r. o.