Moja zóna

Gemavabe k.s.

Športová 12, 943 42 Gbelce
47255641
2024141911
SK2024141911
nezistený
26.09.2014
Pestov.obilnín

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,06
0,07
1,76
14,3 %
11,4 tis. €
-90,4 %
2020/2019
29,8 tis. €
-91 %
2020/2019
0,06
-82,2 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE