Moja zóna

Best Direction, s. r. o.

Lazaretská 31, 811 09 Bratislava
47321997
Nemá
nezistený
10.08.2013
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Best Direction, s. r. o.


Štatutári Best Direction, s. r. o.


Spoločníci Best Direction, s. r. o.


Predmety podnikania Best Direction, s. r. o.


Kataster Best Direction, s. r. o.


Skrátené výkazy Best Direction, s. r. o.