Moja zóna

Mária Blanárová - Physiofit

091 01 Breznica
47388927
Nemá
nezistený
01.09.2013
Služ.týk.sa teles.pohody

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A