Moja zóna

Lionel Transport s. r. o.

Obchodná 559/37, 811 06 Bratislava
47444215
2023873698
SK2023873698
nezistený
03.10.2013
Nákladná cestná doprava

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ZiskLionel Transport s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €

TržbyLionel Transport s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Zisk pred zdanenímLionel Transport s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

EBITDALionel Transport s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Koneční uživatelia výhod Lionel Transport s. r. o.


Štatutári Lionel Transport s. r. o.


Spoločníci Lionel Transport s. r. o.


Predmety podnikania Lionel Transport s. r. o.


Kataster Lionel Transport s. r. o.


Skrátené výkazy Lionel Transport s. r. o.