Moja zóna

VolfBau s.r.o.

Jelenecká 302, 951 01 Štitáre
47445122
2023889648
Nemá
nezistený
09.10.2013
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
0
3,92
55,9 %
41 €
106,5 %
2020/2019
5,29 tis. €
2 545 %
2020/2019
0
105,3 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskVolfBau s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €

TržbyVolfBau s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

SkóringVolfBau s.r.o.


2,4
0,44
1,04
4,91

Zisk pred zdanenímVolfBau s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €

EBITDAVolfBau s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €

Koneční uživatelia výhod VolfBau s.r.o.


Štatutári VolfBau s.r.o.


Spoločníci VolfBau s.r.o.


Predmety podnikania VolfBau s.r.o.


Kataster VolfBau s.r.o.


Skrátené výkazy VolfBau s.r.o.