Moja zóna

Slnečná, s. r. o.

Farského 1118/14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
47493283
2023920294
Nemá
1 zamestnanec
30.10.2013
Ost.osob.služby i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,16
-0,26
1,67
38,2 %
-2,94 tis. €
-140,6 %
2020/2019
32,3 tis. €
9,1 %
2020/2019
-0,16
-139,4 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE