Moja zóna

Okruhľanský s.r.o.

Jarková 1, 080 01 Prešov
47497122
2023935133
Nemá
nezistený
19.11.2013
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,77
0,9
7,13
14 %
62,8 tis. €
2 419,5 %
2020/2019
93,8 tis. €
4 085,6 %
2020/2019
0,77
313,6 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskOkruhľanský s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

TržbyOkruhľanský s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringOkruhľanský s.r.o.


13,97
0,86
n/a
7,13

Zisk pred zdanenímOkruhľanský s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

EBITDAOkruhľanský s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod Okruhľanský s.r.o.


Štatutári Okruhľanský s.r.o.


Spoločníci Okruhľanský s.r.o.


Predmety podnikania Okruhľanský s.r.o.


Kataster Okruhľanský s.r.o.


Skrátené výkazy Okruhľanský s.r.o.