Moja zóna

FLER spol. s r. o.

Betliarska 12, 851 07 Bratislava
47528869
2023971917
Nemá
nezistený
26.11.2013
Prevádzka šport.zar.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
0,7
0,41
98,3 %
11,4 tis. €
1,6 mil. €
0,01
N/A
N/A

ZiskFLER spol. s r. o.


2014
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

TržbyFLER spol. s r. o.


2014
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

SkóringFLER spol. s r. o.


n/a
0,02
0,36
1,02

Zisk pred zdanenímFLER spol. s r. o.


2014
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

EBITDAFLER spol. s r. o.


2014
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod FLER spol. s r. o.


Štatutári FLER spol. s r. o.


Spoločníci FLER spol. s r. o.


Predmety podnikania FLER spol. s r. o.


Kataster FLER spol. s r. o.


Skrátené výkazy FLER spol. s r. o.