Moja zóna

BEVAR s.r.o.

Hadovská 870, 945 01 Komárno
47627018
2024028292
Nemá
nezistený
30.01.2014
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
-0
1,38
44,9 %
-5,1 tis. €
75,2 %
2020/2019
N/A
-0
74 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskBEVAR s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

TržbyBEVAR s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €

SkóringBEVAR s.r.o.


0,99
0,55
n/a
1,58

Zisk pred zdanenímBEVAR s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €

EBITDABEVAR s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €

Koneční uživatelia výhod BEVAR s.r.o.


Štatutári BEVAR s.r.o.


Spoločníci BEVAR s.r.o.


Predmety podnikania BEVAR s.r.o.


Kataster BEVAR s.r.o.


Skrátené výkazy BEVAR s.r.o.