Moja zóna

chilligame.com s. r. o.

Trenčianska cesta 91, 957 01 Bánovce nad Bebravou
47645440
2024007403
Nemá
nezistený
23.01.2014
Reklamné agentúry

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,03
0,11
0,27
75,5 %
79,9 tis. €
1 141,8 %
2015/2014
3,46 mil. €
6 433,2 %
2015/2014
0,03
26,1 %
2015/2014
N/A
N/A

Ziskchilligame.com s. r. o.


2014
2015
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

Tržbychilligame.com s. r. o.


2014
2015
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €

Skóringchilligame.com s. r. o.


n/a
0,25
0,61
1,33

Zisk pred zdanenímchilligame.com s. r. o.


2014
2015
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

EBITDAchilligame.com s. r. o.


2014
2015
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod chilligame.com s. r. o.


Štatutári chilligame.com s. r. o.


Spoločníci chilligame.com s. r. o.


Predmety podnikania chilligame.com s. r. o.


Kataster chilligame.com s. r. o.


Skrátené výkazy chilligame.com s. r. o.