Moja zóna

Dávid Kačmár

Hlavná 49, 091 01 Stropkov
47678259
Nemá
nezistený
04.02.2014
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A