Moja zóna

Správcovská NZ, v.o.s.

L.Kassáka 9592/8, 940 01 Nové Zámky
47788941
2024091641
Nemá
nezistený
16.05.2014
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
340 tis. €
320 tis. €
300 tis. €
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE