Moja zóna

Katarína Valentová

Mlynská 2, 900 51 Zohor
47794666
Nemá
nezistený
16.05.2014
Sociálna práca bez ubyt.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A