Moja zóna

HUNTER CLUB, s.r.o.

Haburská 89/37, 821 02 Bratislava
47822368
2024113817
SK2024113817
3-4 zamestnanci
12.07.2014
Prevádzka šport.zar.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,15
-1,42
0,54
89,7 %
-23,1 tis. €
-11 184,6 %
2020/2019
249 tis. €
-29,6 %
2020/2019
-0,15
-13 769,1 %
2020/2019
9,23 tis. €
N/A

ZiskHUNTER CLUB, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

TržbyHUNTER CLUB, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

SkóringHUNTER CLUB, s.r.o.


3,26
0,1
0,01
0,78

Zisk pred zdanenímHUNTER CLUB, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

EBITDAHUNTER CLUB, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod HUNTER CLUB, s.r.o.


Štatutári HUNTER CLUB, s.r.o.


Spoločníci HUNTER CLUB, s.r.o.


Predmety podnikania HUNTER CLUB, s.r.o.


Kataster HUNTER CLUB, s.r.o.


Skrátené výkazy HUNTER CLUB, s.r.o.