Moja zóna

myrApps, s.r.o.

Novomeského 512/2, 949 11 Nitra
47845864
2024122331
SK2024122331
1 zamestnanec
25.07.2014
Ost.služ.týkajúce sa IT

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,46
0,76
6,26
40 %
20,6 tis. €
179 %
2020/2019
39,7 tis. €
55,8 %
2020/2019
0,46
-7,7 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskmyrApps, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

TržbymyrApps, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

SkóringmyrApps, s.r.o.


5,38
0,6
n/a
6,34

Zisk pred zdanenímmyrApps, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

EBITDAmyrApps, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod myrApps, s.r.o.


Štatutári myrApps, s.r.o.


Spoločníci myrApps, s.r.o.


Predmety podnikania myrApps, s.r.o.


Kataster myrApps, s.r.o.


Skrátené výkazy myrApps, s.r.o.