Moja zóna

POP Gallery s. r. o.

Niťová 3, 821 08 Bratislava
47897872
Nemá
nezistený
30.10.2014
Ost.služ.týkajúce sa IT

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A