Moja zóna

XANTROPES s.r.o.

Okružná 3239, 900 01 Modra
47926848
2024147202
Nemá
nezistený
17.10.2014
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,05
0,81
0,29
93,4 %
3,94 tis. €
196,1 %
2015/2014
495 tis. €
4 366,3 %
2015/2014
0,05
120,1 %
2015/2014
N/A
N/A

ZiskXANTROPES s.r.o.


2014
2015
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

TržbyXANTROPES s.r.o.


2014
2015
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

SkóringXANTROPES s.r.o.


n/a
0,07
0,03
1,18

Zisk pred zdanenímXANTROPES s.r.o.


2014
2015
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

EBITDAXANTROPES s.r.o.


2014
2015
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod XANTROPES s.r.o.


Štatutári XANTROPES s.r.o.


Spoločníci XANTROPES s.r.o.


Predmety podnikania XANTROPES s.r.o.


Kataster XANTROPES s.r.o.


Skrátené výkazy XANTROPES s.r.o.