Moja zóna

Agentúra Áno s. r. o.

Karpatské nám. 10, 831 06 Bratislava
47946831
2024174647
SK2024174647
nezistený
01.01.2015
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-3,64
3,99
0,52
191,2 %
-6,3 tis. €
-4 339,4 %
2020/2019
1,87 tis. €
-89,4 %
2020/2019
-3,64
-33 944,2 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE