Moja zóna

Marketinger s. r. o.

Liptovská 31, 821 09 Bratislava
48013145
2024178530
SK2024178530
3-4 zamestnanci
16.01.2015
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,19
0,68
1,88
72,1 %
91 tis. €
257,3 %
2020/2019
741 tis. €
6,6 %
2020/2019
0,19
113,9 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskMarketinger s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

TržbyMarketinger s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €

SkóringMarketinger s. r. o.


26,85
0,28
0,13
2,55

Zisk pred zdanenímMarketinger s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

EBITDAMarketinger s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €

Koneční uživatelia výhod Marketinger s. r. o.


Štatutári Marketinger s. r. o.


Spoločníci Marketinger s. r. o.


Predmety podnikania Marketinger s. r. o.


Kataster Marketinger s. r. o.


Skrátené výkazy Marketinger s. r. o.