Moja zóna

VILBAU s. r. o.

Záhradná 1735/53, 900 81 Šenkvice
48135003
2120056752
SK2120056752
nezistený
23.04.2015
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
0,26
0,06
98,2 %
1,91 tis. €
-16,7 %
2020/2019
325 tis. €
8,8 %
2020/2019
0
-46,5 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskVILBAU s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

TržbyVILBAU s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €

SkóringVILBAU s. r. o.


1,46
0,02
n/a
1

Zisk pred zdanenímVILBAU s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

EBITDAVILBAU s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod VILBAU s. r. o.


Štatutári VILBAU s. r. o.


Spoločníci VILBAU s. r. o.


Predmety podnikania VILBAU s. r. o.


Kataster VILBAU s. r. o.


Skrátené výkazy VILBAU s. r. o.