Moja zóna

BVS MAX s.r.o.

Horňany 30, 913 24 Horňany
48152986
2120075287
SK2120075287
nezistený
27.05.2015
Počítačové programovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno

Finančné ukazovatele

-0,07
1,9
0,37
103,6 %
-688 €
-6 154,5 %
2020/2019
17,5 tis. €
12,9 %
2020/2019
-0,07
-6 879,1 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskBVS MAX s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €

TržbyBVS MAX s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

SkóringBVS MAX s.r.o.


n/a
-0,04
0,09
1

Zisk pred zdanenímBVS MAX s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €

EBITDABVS MAX s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Koneční uživatelia výhod BVS MAX s.r.o.


Štatutári BVS MAX s.r.o.


Spoločníci BVS MAX s.r.o.


Predmety podnikania BVS MAX s.r.o.


Kataster BVS MAX s.r.o.


Skrátené výkazy BVS MAX s.r.o.