Moja zóna

Iosif Malaga

Hviezdoslavova 116, 901 01 Malacky
48295230
Nemá
nezistený
24.08.2015
Obrábanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A