Moja zóna

Materská škola, Opoj 247

Opoj, 919 32 Opoj
52089282
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.2019
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Materská škola, Opoj 247


Štatutári Materská škola, Opoj 247


Spoločníci Materská škola, Opoj 247


Predmety podnikania Materská škola, Opoj 247


Kataster Materská škola, Opoj 247


Skrátené výkazy Materská škola, Opoj 247