Moja zóna

Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, Poprad

Brokoffova ulica 30, 058 01 Poprad
00521817
2020651468
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.1985
Inšt.kanal,výhrev.zar.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
84,4 tis. €
937 %
2020/2019