Moja zóna

I N T E R A X, spol.s.r.o.

Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
00585467
2020887176
Nemá
nezistený
29.08.1990
Sprostr.obch.so šp.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A