Moja zóna

Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra

Levická 40, 949 01 Nitra
00596876
2021103117
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
269 tis. €
112,2 %
2020/2019