Moja zóna

Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica

Školská 230, 017 01 Považská Bystrica
00607002
2020704521
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
151 tis. €
166,1 %
2020/2019