Moja zóna

Stredná zdravotnícka škola

Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina
00607061
2020699560
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Ost.stred.tech,odb.škol.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,92 tis. €
1,14 mil. €
-33,3 %
2020/2019