Moja zóna

Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica

Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica
00626317
2021555888
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1993
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
808 tis. €
598,6 %
2019/2018