Moja zóna

"DAFNÉ", Zariadenie sociálnych služieb Nová Stráž

časť Nová Stráž, Darányiho č. 16, 945 04 Komárno
00654361
2021042210
Nemá
nezistený
01.01.1991
Starost.o mentál.postih.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A