Moja zóna

Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"

Važecká 3, 080 05 Prešov
00691968
2021303042
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Starost.o mentál.postih.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
206 tis. €
196,1 %
2020/2019