Moja zóna

Domov sociálnych služieb v Jabloni

Jabloň 78, 067 13 Jabloň
00695441
2021213722
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
318 tis. €
5,8 %
2020/2019