Moja zóna

DOMKO - Domov sociálnych služieb

Park mládeže 3, 040 01 Košice - mestská časť Sever
00696986
2020786427
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Starost.o mentál.postih.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
264 tis. €
-86,7 %
2020/2019