Moja zóna

Stredná odborná škola technická

Okružná 693, 022 01 Čadca
00891452
2020551742
Nemá
50-99 zamestnancov
01.12.1990
Ost.stred.tech,odb.škol.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
408 tis. €
-69,5 %
2020/2019