Moja zóna

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1, 059 51 Poprad
00893102
2020654086
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,31 mil. €
42,4 %
2020/2019